Social Trading

Social trading

Social trading går ut på att handlare kommunicerar med varandra och delar med sig av sina erfarenheter och strategier. Oavsett om handlaren är oerfaren eller varit inom branschen under en lång tid kan andras kunskaper bidra till än bättre affärsbeslut.

eToro insåg tidigt behovet av en social plattform där handlare kunde få tillgång till varandras kunskap, strategier och tips. Och det tog inte lång tid innan andra handelsmäklare införde sina egna Social Trading-platser.

Hur fungerar Social Trading?

Handlare som inte har tillräcklig kunskap, är nya och osäkra eller helt enkelt saknar tid att sätta sig in i trading kan välja att följa en annan handlares satsningar i realtid och lära sig strategin och tänket bakom handlarens investeringsbeslut.

Genom att dela med sig av sina egna erfarenheter blir det en win-win situation för alla parter då nya erfarenheter och idéer leder till nya sätt att tänka och genom att lära sig av andras framgångar och misstag blir man en bättre handlare. Varför göra om samma misstag som andra redan har gjort?

Tips och idéer

På Social Trading behöver man inte enbart följa en handlare utan det går även att diskutera om allt handel och få råd, tips och exempel på artiklar att läsa inom ett visst område. Det är alltid värt att engagera sig i Social Trading med sina tankar och funderingar. Kunskapsutbyte berikar ens trading.

Vems är felet om investeringen går under förväntan?

Den som blir skuggad eller den som delar ut tips och sina erfarenheter behöver inte stå till svars för om investeringen sedan inte blir vad följaren hade hoppats på. Oavsett hur erfaren handlaren är går det aldrig att veta till hundra procent hur börsen kommer att reagera och därför kan misslyckade investeringar inte lastas på någon.

Alla investeringar sker på var och ens eget ansvar och därför ska man inte lita blint på alla tips. För att inte förlora för mycket är det klokt att sätta in en stop-loss som skyddar din investering till en viss gräns.