Råvaruhandel

Handel med råvaror är den äldsta formen av handel människor emellan och idag investerar åtskilliga personer i olika jordbruksprodukter, energivaror och metaller tack vare att online mäklare har via sina handelsplattformar gjort det lätt för handlare att handla positioner hemifrån.

Vad är råvaror?

Råvaror delas in i två kategorier; mjuka råvaror, som består av jordbruksprodukter, och hårda råvaror, som består av metaller och energivaror. All råvaruhandel sker i enheter; olja handlas på fat (BBL), vete handlas i balar (BU), kaffe i pounds (LBS), guld i (OZS) o.s.v.

Råvaruhandel med CFD:er

commodities

Råvaror handlas med CFD:er, vilket innebär att handlare inte äger det underliggande instrumentet utan satsar bara på råvarans värdeutveckling. Traders behöver således inte vara rädda för att de har några ton vete väntandes på sig i ett annat land.

Råvaruhandel med CFD via onlinemäklare görs med hävstång, vilket innebär att det satsade kapitalet ökar i värde och med det även de potentiella vinsterna eller förlusterna.

Varför är råvaruhandel populärt?

En del handlare anser att handel med råvaror är enklare jämfört med andra sorter finansiella instrument eftersom handlaren behöver endast ta i beräkning utbud vs efterfrågan. Låt oss ta två exempel. Om det har konstaterats mindre gynnsamma väderförhållanden går jordbruksprodukternas värde upp i pris och vid högkonjunktur går priserna på metall, som järn, upp eftersom det behövs till byggindustrin.


Råvarans värde

Många händelser, som odlarna eller gruvägarna inte kan förutse påverkar prisförändringarna på råvarumarknaden. Utbudet kan helt plötsligt minska eller öka på grund av ekonomiska och politiska händelser runt om i världen och inte minst väderförhållandena kan ställa till stora skador i sista stund. Om tillgången minskar och inte är i nivå med efterfrågan rusar priserna i höjden och om tillgången överskrider efterfrågan sjunker priserna på världsmarknaden.


Är det klokt att investera i råvaror?

Råvaror är något som människan är beroende av oavsett om det är låg- eller högkonjunktur. Frågan är bara hur mycket råvaror som behövs. Detta innebär att en råvaras värde kan störtdyka, men den förlorar aldrig hela värdet. Som i orostider ökar handeln med guld, men när tiderna bli bättre sjunker värdet en del men den förlorar inte hela värdet eftersom efterfrågan alltid finns där.

Hur kommer man igång med råvaruhandel?

För att komma igång med råvaruhandel ska du först välja ut en och öppna ett kundkonto hos dem. När du har gjort en insättning väljer du en av råvarorna. Om det är första gången du ska handla med råvaror är det en god idé att pröva råvarutrading på ett demokonto laddade med virtuella pengar som de flesta onlinemäklarna erbjuder. Med hjälp av demokontot lär du dig att hantera handelsplattformen och hur själva handeln går till. När du har fått kläm på hur trading går till kan du handla med dina riktiga pengar.


Tre skäl till att investera i råvaror

Det går att skriva en hel bok om varför råvaruhandel är en bra bransch att investera i, men tyvärr finns det inte plats för att gå in djupare i det men följande skäl är bara tre av många:

  • Det kommer alltid att finnas behov av råvaror eftersom de tillhör människans basbehov.
  • Råvaror är ett skydd mot inflationen. När priset på olika varor stiger, ökar även värdet på råvarorna som varorna är gjorda av.
  • Startkapitalet kan vara mindre då CFD:er handlas med hävstång, vilket gör handelskapitalet blir större.

Hur väljer man mäklare för råvaruhandel?

TradeCfd.se har recenserat fem onlinemäklare , som har kunder runt hela världen och omsätter enorma summor varje månad. Deras webbsajter finns även på svenska, vilket är ett måste för att du som kund ska få rätt information. När sammanställningen gjordes tittade vi på att företagen var reglerade och licensierade, följde branschlagar och regler och hade gott rykte.