Handelsmäklare

Innan du börjar handla behöver du välja en mäklare, vilket kan vålla lite huvudbry då det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att hitta information. Men det lönar sig att lägga ner tid på att grundligt gå över utbudet av mäklare.

För att underlätta sökningen har vi sammanställt information om fem ansedda mäklare; AvaTrade, eToro , Plus500, Fortrade och HYCM. Samtliga är licensierade för handel och är även registrerade hos svenska Finansinspektionen, FI, vilket betyder att dessa företag har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster för kunder i Sverige. Finansinspektionen kontrollerar ständigt att företagen håller sig till de uppsatta kraven.

Handelsmäklare online

buySellGraph

Handel av råvaror och aktier var länge begränsat till en liten skara investerare, men i början av 1990-talet när datorerna började dyka upp i vart och vartannat hem öppnades den globala marknaden upp för allmänheten. Allt eftersom den tekniska utvecklingen fortskred började mäklare etablera sig online och förse handlare med elektroniska handelsplattformar.

När mäklarna började erbjuda spekulation på finansiella instrument fick fler människor upp ögonen för det nya sättet att handla med underliggande instrument. Den största fördelen var att handlaren kunde spekulera på instrumentets prisutveckling och behövde aldrig oroa sig för att äga t. ex. tio ton vete och all den huvudvärk som medföljer med att sälja det vidare. Handlaren fick även tillgång till hela världens marknad istället för att vara hänvisad endast till den lokala marknaden. Tillgången till den globala marknaden ledde till att investeringsmöjligheterna formligen exploderade.

Nackdelen med att handla online via globala mäklarföretag är att det finns risk för bedrägerier. För att undvika oseriösa mäklarföretag är det viktigt att endast anlita ansedda mäklarföretag som är licensierade av betrodda tillsynsmyndigheter.


Vad är en licensierad handelsmäklare?

För att få en framgångsrik och lyckad handel är det viktigt att du väljer en mäklare som är seriös och ansedd. Det första som tyder på att företaget är legitimt är att kolla upp att det är licensierat av ett europeiskt kontrollorgan som t. ex CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission). CySEC är ett välkänt kontrollorgan som utfärdar licenser för seriösa företag som vill operera inom EU och EES eller av Storbritanniens FCA (Financial Conduct Authority) mål är bland annat att skydda kunder genom reglering och licensiering av finansiella företag.

Innan ett företag får en licens måste det uppfylla en rad regler och bestämmelser och när alla kraven har uppfyllts är företaget under ständig kontroll av tillsynsmyndigheten. Eventuella oegentligheter straffas genom prickningar, böter och i grova fall med en indragen licens och förbud att agera på marknaden.

De mäklare som rekommenderas på den här sajten är licensierade och har rätt att erbjuda handel online med CFD:er och valuta s.k. forex. Vi uppmanar dock dig att alltid kontrollera att en mäklare är licensierad innan du börja trada för det finns alltid en risk att något företag har fråntagits sin licens.


Välja handelsmäklare

När vi letade fram de fem främsta mäklarna inom online handel tittade vi på nedanstående punkter som är viktiga att ta i beaktande i val av mäklare:

  • Licensierad mäklare. Det är viktigt att företaget följer lagar och regler så att du som kund inte råkar illa ut.
  • Webbplats på svenska. Det är viktigt att du som kund får informationen på ditt modersmål för att kunna ta de bästa möjliga besluten. (Det finns många suveräna licensierade handelsplatser på engelska, men vi har medvetet valt att koncentrera oss på dem som erbjuder svenska på sina webbplatser.)
  • Kundtjänst. Det ska vara lätt att kontakta företaget och få support vid behov.
  • Utbildning. Inom finansbranschen händer hela tiden något och en bra mäklare förser sina kunder med bl. a. färska nyheter och utbildningar i olika strategier.
  • Realtidskurser. En mäklare ska ha realtidskurser.
  • Gratis demokonto. Att kunna testa sig fram med ett testkonto är guld värt innan man bestämmer sig för att satsa sina egna pengar, så ta tillvara möjligheten att pröva olika strategier med ett gratis demokonto.

Första steget

När du har valt en mäklare, se till att öppna ett demokonto så att du kan känna dig för om det är rätt val för dig. Bekanta dig med handelsplattformen och lägg några positioner med de virtuella pengarna som medföljer demokontot för att lära dig hur handel går till. Se även till att kontakta kundsupport med eventuella frågor.

Om du känner att mäklaren motsvarar dina förväntningar och du känner dig nöjd med både handelsplattformen och supporten kan du satsa egna pengar,
men om du känner att mäklaren inte passar dig är det bara att öppna ett demokonto hos en annan mäklare och testa om det är ett bättre alternativ. Det är viktigt att du känner dig bekväm med mäklaren innan du satsar egna pengar.