CFD-handel

buySellGraph

CFD (Contract for difference, kontrakt på mellanskillnaden) är en relativt ny finansiell produkt. CFD startades i England i början av 1990-talet och några år senare öppnades CFD:s upp även för privata investerare och blev snabbt populärt bland investerare på London Stock Exchange (LSE). Handel av CFD:s kom till Sverige 2007. Hela världen är öppen för den som vill investera inom CFD:ar. I utbudet av aktier, råvaror, jordbruksvaror, valutor, kryptovaluta, börshandlade fonder, obligationer och index finns det alltid något som passar alla.

Det går att tjäna pengar med CFD-handel oavsett om marknaden går upp eller ner. Ett kontrakt upprättas mellan dig och mäklaren. Genom att välja en lång position tror du att kurserna kommer att stiga och genom att välja en kort position tror du att kurserna kommer att sjunka. Du kan alltså tjäna pengar i både en upp- och en nedgång. Du bestämmer vilka objekt du vill satsa på och hur lång löptiden ska vara. Ju större risk du tar desto större är chansen att tjäna bra med pengar, men som i all finansiell handel finns det också en risk att du kan förlora dina investerade pengar. Tänk på att i CFD-handel används hävstångseffekten. Ett sätt att skydda dig mot för stora förluster är att använda dig av stop-loss.

Viktigt: Du äger inte den underliggande tillgången utan du satsar på hur kursen kommer att utvecklas.


Fördelar med CFD

 • Det finns ett stort utbud av CFD:ar.
 • Det är enkelt att handla med CFD:ar och det går snabbt att avsluta sin position.
 • CFD:ar rekommenderas för daytraders för hävstångseffekten gör att små kursändringar får stor genomslagskraft på det satsade kapitalet.
 • Det är enkelt att handla med CFD:ar. Investeraren kan, sekund för sekund, följa värdeförändringarna på sitt konto och när en viss förutbestämd nivå har uppnåtts går det snabbt att avsluta sin position.
 • Kontrakten handlas med hävstång. Vid även en liten kursändring kan vinsterna bli rejält stora i förhållande till det satsade kapitalet.
 • Investerare med begränsat kapital får tillgång till den finansiella marknaden och därmed chansen till att öka sitt kapital.
 • Det går att handla på både en stigande och fallande marknad.
 • Du behöver inte göra en massa pappersarbete i samband med köp och sälj eftersom du inte äger objektet utan satsar på värdeskillnaden.

Nackdelar med CFD

 • Om du vill ha inflytande och rösträtt i ett företag ska du absolut inte handla med CFD:ar, eftersom du inte äger tillgången.
 • Kontrakten handlas med hävstång. Du kan förlora hela ditt satsade kapital.

Planera din CFD-trading

Det viktigaste för att du ska lyckas med trading är att du förbereder dig väl. Här är några punkter som du ska tänka på.

 • Tänk igenom din ekonomiska situation och hur mycket du kan avvara till startkapitalet. Du måste vara beredd på att du kan förlora hela ditt satsade kapital. Investera därför enbart det du har råd att förlora.
 • Fundera på vilken marknad du vill in i. Välj sedan högst ett par objekt som du vill koncentrera dig på. Om du väljer för många objekt är det svårt att hålla kolla på positionerna och det är lätt att gripas av panik om kurserna svänger kraftigt och risken för misstag ökar.
 • Bli inte för girig. När du har gjort en fin vinst – stäng positionen!
 • När du har nått ditt mål ta ut en del av vinsterna. Det är lätt hänt att tappa omdömet efter en bra tradingdag. Börja inte chansa på allt möjligt utan ta ut vinsten och unna dig själv något kul för pengarna.
 • Använd dig av företagens demokonton för att få en uppfattning om hur din investering kommer att te sig vid olika positioner.
tradingStradegy

Vanliga tradingmisstag

 • Att man inte har planerat sin volymstyrka på kontraktet.
 • Att man stänger av sin position för tidigt eller för sent.
 • Att man öppnar för många positioner.
 • Att man inte tar hjälp av ett övnings-/demokonto.
 • Att man använder fel investeringsstrategi när det är stora ekonomiska event runt om i världen. Tänk på att kurserna kan svänga kraftigt då.

Tänk på att CFD:s handlas med hävstång och kan resultera i förluster där du kan förlora ditt satsade kapital och därför passar inte CFD alla investerare.

Hävstångseffekten

I dag används hävstångseffekten inom t.ex. aktie-, valuta-, råvaru-, index- och obligationshandel. Mäklare och investerare använder sig av hävstångseffekten för att öka på kapitalet. Företag erbjuder olika nivåer på hävstången, allt från 1:1 och uppåt, beroende på investerarens önskan. Hävstångseffekten är ett hjälpmedel för investerare med ett relativt litet startkapital att kunna ge sig in i marknaden. Hävstångseffekten ökar vinsten men det är också viktigt att komma ihåg att hävstångseffekten ökar förlusten om objektet minskar i värde. Ju större hävstången är desto större är riskerna.

Pending order

Du lägger in en order på ett specifikt värde och datorn aktiverar din position när det önskade värdeläget infinner sig.

Stop-loss

Om du vill skydda dig från att förlora hela ditt satsade kapital kan stop-loss, en order som avslutar kontraktet när investeringens värde har fallit till en viss nivå, användas. Du bestämmer i förväg nivån på stop-loss.

Take-profit

Du ställer in i förväg brytpunkten på kontraktsavslut. När du har nått den förvalda brytpunkten bryts ditt kontrakt automatiskt.