Handel med olja


I den här artikeln kommer vi att försöka se över den historiska betydelsen av olja, de faktorer som påverkar dess pris som en strategisk råvara, samt en förenklad förklaring av hur olja handlas på råvarumarknader. All handel med olja sker i amerikanska dollar och enheten som används är fat.

Olika sorters olja

Det finns mer än 180 typer av olja, och de är indelade i enlighet med internationella standarder som fastställts av specialiserade institutioner, den mest berömda är American Petroleum Institute. Ju bättre kvalité oljan har desto högre är priset. Man brukar dela in oljan i tre olika kategorier

  • Brentolja som kommer från Nordsjön och är en s.k. referensolja för priser

  • WTI-olja som utvinns i Nordamerika.

  • Dubai/Oman som har den lägsta kvaliteten på grund av högt svavelinnehåll.

 

Vikten av olja

Oljans strategiska betydelse är inte svår att förstå eftersom den är den viktigaste energikällan i form av bensin, diesel, oljor o.s.v. Dessutom är oljan viktig även inom industrin eftersom den är en viktig ingrediens i många viktiga produkter som plast, kläder och solpaneler.

 


 

Vad driver oljepriset?

Oljepriset påverkas av utbud och efterfrågan och dessa påverkas av en rad faktorer som exempelvis rapporter från internationella organisationer oavsett om det är nuvarande eller förväntad efterfrågan och politiska händelser. internationella konflikter och krig påverkar också oljepriserna avsevärt, eftersom de ofta utgör ett massivt och oväntat hot för att störa oljeförsörjningen till de globala marknaderna.

Nedanstående organisationer förser marknaden med information om oljetillståndet.

 

U.S. Energy Information Administration (EIA)

Det är en amerikansk oberoende informationsbyrå som utfärdar rapporter om oljelager, petroleumderivat och naturgas. Energy Information Administration fungerar som en konsult för den amerikanska regeringen vars uppgift är att samla in, tolka och analysera all information relaterad till energimarknaderna, men har över tid förvandlats till en av de viktigaste informationskällorna som alla investerare följer noga. Detta beror på vikten av uppgifter som släppts ut av EIA, vilket huvudsakligen förklarar nivån på produktion, konsumtion och förändring i lager i USA, som för närvarande är den största tillverkaren och konsumenten av olja i världen.


Energy Information Administration utfärdar två veckorapporter, den första rapporten visar rålager utöver priserna på petroleumderivat, medan den andra rapporten presenterar analyser från byråns experter för att kommentera nyheterna som släppts. Energy Information Administration tillhandahåller sina rapporter till alla och kan hittas på dess webbplats.

 

International Energy Agency (IEA) 

IEA är ett rådgivande organ för Organization for International Cooperation and Development. Dess främsta roll är att samla in och analysera data relaterad till energimarknaderna. De utfärdar en rapport varje månad som inkluderar prognoser för efterfrågan och utbudsnivåer och uppskattningar av oljepriser. Dessa rapporter kan erhållas via ett månadsabonnemang.

 


 

Faktorer som påverkar oljepriset

Tillgång och efterfrågan är de avgörande faktorerna för oljepriset, precis som på andra råvaror. Efterfrågan bestäms utifrån ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt i olika och av den anledningen växer oljeförbrukningen i olika takt varje år. Det mest framträdande

exemplet på detta är oljeboomen då priserna steg från $ 10 per fat tills det nådde mer än $ 140 per fat 2008. Den främsta drivkraften för dessa prisstegringar under den perioden var utvecklingen i den kinesiska ekonomin, som växte i rasande takt och förvandlade Peking till världens näst största oljekonsument.

Den globala tillgången som naturligtvis bestäms av produktionsnivåerna över hela världen, är den andra faktorn som påverkar priset på olja. De kraftiga nedgångarna i oljepriset sedan 2013 är ett bra exempel på den avgörande roll som utbudssidan spelar för att bestämma prisutvecklingen. Mer specifikt inträffade en boom i produktionen av skifferolja i USA, vilket gjorde att USA blev den största oljeproducenten i världen, istället för Ryssland och Saudiarabien, när de kunde producera mer än 12,5 miljoner fat per dag.

 

Ett annat sätt att påverka tillgången är helt enkelt att minska på produktionen och det var just det som hände när OPEC med Ryssland i spetsen sänkte produktionen med 1,2–2 miljoner fat per dag 2016. Avtalet resulterade i att priserna steg, vilket var vad de oljeproducerande länderna var ute efter.

 

Trada olja

Det finns många sätt att trada med olja. Till att börja med så finns det flera marknader för oljehandel och även olika kategorier för investerare. Man kan säga att det finns två sorters handlare på oljemarknaden; investerare som vill köpa oljan för diverse ändamål och investerare för spekulativa ändamål. Den första gruppen inkluderar köpare och säljare som handlar på de fysiska marknaderna, vilket innebär att produkten säljs av ett företag eller land med ett produktionsöverskott, medan köpgruppen inkluderar länder eller institutioner som vill köpa olja för att tillgodose deras olika behov för att säkra energikällor.

 

Den andra sorten är finansiell handel på futures- och elektroniska plattformsmarknader, och i denna kategori ingår ett stort antal investerare som vill köpa och sälja olja i syfte att göra vinster och utan att behöva köpa eller sälja oljan, med andra ord spekulerar de i priset utan att äga den underliggande tillgången.

 

Oljehandelscentral

Handlare som är intresserade av oljehandel kan göra detta genom många kanaler. Futures- och optionsmarknaderna är huvudcentret för oljehandel, men de är mer lämpade för stora investerare eftersom de kräver ett startkapital på minst 50 000 $ och stora kontraktstorlekar på upp till 1 000 fat per transaktion. Det finns andra mer komplexa derivat, såsom ETF.
 

Investerare kan också köpa andelar i energiföretag, till exempel Exxon Mobil och British Petroleum, då deras aktier stiger och faller parallellt med oljeprisrörelserna och utgör den största inkomstkällan för dessa jättebolag.
 


 

Handla olja online

Internet har varit avgörande för den stora boomen inom finansiell handel de senaste åren, eftersom det tillåter enskilda investerare att komma in på denna marknad smidigt och snabbt.

Investeraren behövde förr kontakta mäklaren för att informera honom om pris, kvantitet och bekräfta inköpsorder, sedan informerar den behöriga medarbetaren om de tillgängliga priserna och provisionen som mäklarföretaget kommer att debitera och andra villkor, och efter att ha accepterat alla dessa uppgifter placera affären via mäklaren som var ansluten till handelshallen på de officiella börserna. På samma sätt måste investeraren gå igenom alla dessa steg igen när hen ville ändra eller sälja.

Dessa tråkiga och framförallt tidsödande rutinprocedurerna har blivit en del av det förflutna, eftersom handlaren själv kan arbeta via en elektronisk plattform och placera sina order, ändra eller sälja dem.
 

Oljemarknaden anses vara en av de viktigaste marknaderna som har gynnats av detta teknologiska uppsving, där spekulanter med relativt litet kapital har kommit in på denna marknad genom så kallad CFD-handel. CFD: erna ger oljehandlaren en chans att spekulera på en prisförändring utan att fysiskt behöva äga oljan eller få problem med att lagra eller ta emot faten. CFD: er kännetecknas också av enkelhet eftersom kontraktspriset är kopplat till oljepriset på globala marknader, vilket naturligtvis underlättar köp- och säljbeslut på tydliga ekonomiska och tekniska grunder.


I CFD-handel tillåter användning av så kallad hävstångseffekt, som låter låna pengar från mäklarföretaget för att öppna positioner vars nominella värde överstiger det tillgängliga saldot på handlarens konto. Exempelvis kräver handel med olja på officiella börser en garanti (kallas marginalen) på upp till 50% av värdet på erbjudandet. Som vi förklarade tidigare kan kontraktsvärdet uppgå till 1000 fat och därmed kan värdet på affären överstiga 50 000 $ (om Brent råolja handlas till 50 $ per fat). I detta fall kommer näringsidkaren att behöva tillhandahålla en marginal eller garanti på 25 000 $ (50% av kontraktets värde), vilket är mycket pengar för den genomsnittliga investeraren.

CFD-mäklare däremot kan ge en hävstång på 1:100. Enligt detta exempel måste en oljehandlare ge en marginal på högst 500 $ för att öppna en position med samma nominella värde, det vill säga 50 000 $.
 

Det bör dock noteras att hävstångseffekten har sin baksida då den kan blåsa upp förluster i samma utsträckning som de bidrar till att öka vinsten.

 

Det finns också fördelar med handel med CFD och det är att elektroniska handelsplattformar tillåter investeringar i flera olika tillgångar samtidigt, vilket gör det möjligt att diversifiera riskerna och minska handelskostnaderna. Genom handelsplattformen kan tradern till exempel handla flera typer av olja (Brent eller Texas) samt investera i andelar i oljeföretag noterade på börser som London och New York. Handlaren kan också diversifiera sina investeringar utanför energisektorn genom att spekulera i till exempel i valuta eller guld.

 

Följaktligen möjliggjorde de låga marginalkraven också lägre minimikapitalkrav, eftersom mäklarföretag tillåter handlare att öppna ett konto med ett belopp 100 $, jämfört med 50 000 $ och mer när de vill handla på officiella börser genom stora mäklare.

Innan man bestämmer sig för att gå in i oljehandel är det viktigt att anlita en ansedd mäklare som har licenserna i ordning. Mäklarbolagen som rekommenderas på den här sajten är ansedda och flitigt använda av traders över hela världen.

 

Riskvarning med handel av olja med CFD

Att handla olja med CFD.er passar inte alla då det är förknippat med hög risk. En trader ska aldrig underskatta riskmomentet och därför inte spekulera med mer än hen har råd att förlora.

Ett bra tips är att använda mäklarnas gratis demokonton som är laddade med virtuella pengar, för att träna upp sig i hur plattformen fungerar och även för att se hur fort prisförändringarna sker.

Fem steg i hur du investerar i utländska valutor


Jun 12 2022

Spara i kryptovaluta


Feb 20 2022

Skillnad på elproducent och elleverantör


Jan 31 2022

Handla Krypto Via Binance

Till Binance

Plus500 recension 2021


Läs mer

AvaTrade recension 2021


Läs mer

Handel med olja

Handel med guld